New Search

If you are not happy with the results below please do another search

10 search results for: 朋友叫我去缅甸搞钱我能去吗-【✔️推荐KK37·CC✔️】-深圳深德技校招生条件-朋友叫我去缅甸搞钱我能去吗zbi8b-【✔️推荐KK37·CC✔️】-深圳深德技校招生条件st0v-朋友叫我去缅甸搞钱我能去吗bw9fj-深圳深德技校招生条件scle

Showing results for ciągu człowieka czki człowieka cow 5cw9o6 częściej czki częściej czki ciagu czlowieka czlowieka czesciej czesciej co- s 5cw9o6 cow’s

1

FACTSHEET_FIP_Feline_infectious_peritonitis_January_2021_PL

[…] jest kał kotów zakażonych; przenoszenie wirusa ze śliną lub śródmaciczne jest rzadkie. ■ FCoV może być przenoszony pośrednio (kuwety, buty, ubranie) ■ Koty zaczynają wydalać wirus w ciągu pierwszego tygodnia po zakażeniu i trwa to tygodniami lub miesiącami, a czasami przez całe życie. ■ FIP jest chorobą wywoływaną przez warianty FCoV (mutanty), które namnażają […]

2

FACTSHEET_Cowpox_2016_PL

[…] drogą biopsji cienkoigłowej płuc. !Zmiany skórne należy oczyścić i stosować antyseptyki w celu niedopuszczenia do powikłań bakteryjnych. !Należy unikać glikokortykosteroidów. !Większość kotów wraca samoistnie do zdrowia w ciągu 1-2 miesięcy. !Pokswirusy są stosunkowo oporne na inaktywację chemiczną i fizyczną. !Skuteczne środki dezynfekcyjne to 0,8% wodorotlenek sodu, 1% podchloryn sodu, czwartorzędowe zasady amoniowe, 0,2% chloramina […]

3

FACTSHEET_Bartonella_2016_PL

[…] nerwowego. !U zdrowych ludzi zakażenie nie zawsze prowadzi do choroby. !Choroba kociego pazura zaczyna się grudką, po której zwykle następuje powiększenie okolicznego węzła chłonnego ustępujące samoistnie w ciągu tygodni lub miesięcy. Sporadycznie może powstać ropień i objawy ogólne. !Przy immunosupresji bartonelle mogą doprowadzić do angiomatozy bakteryjnej, która nieleczona może być śmiertelna. !Złotym standardem jest […]

4

FACTSHEET_Leptospira_2019_PL

[…] tą metodą ustalenie serowaru oPonieważ dla kotów nie ma szczepionek na leptospirozę, wyniki MAT nie przez nie fałszowane oDefinitywne potwierdzenie zakażenia metodą MAT to stwierdzenie w ciągu 7-14 dni przynajmniej czterokrotnego (= 2 rozcieńczenia surowicy) wzrostu miana przeciwciał przeciw leptospirom Zapobieganie !Najlepsza profilaktyka to skuteczne zabezpieczenie przed kleszczami. !U kotów niewychodzących na dwór […]

5

FACTSHEET_FeLV_Feline_leukemia_virus_2018_PL

Zaka ż enie wirusem bia ł a czki kotów 1Co to jest zaka ż enie wirusem bia ł aczki kotów? Zaka ż enie Je ś li te informacje ABCD oka żą si ę przydatne, pro simy o przekazanie ich kolegom. Aby pobra ć ulotki informacyjne ABCD lub pe łne zalecenia dotycz ą ce choroby, […]

6

FACTSHEET_Rabies_PL

[…] sza łu, strachliwo ść , ś wiat łowstr ę t), jak równie ż niezborno ść i pora ż enia niechybnie prowadz ą ce do ś pi ą czki i ś mierci wskutek zatrzymania oddechu. !Koty cz ę sto padaj ą po 3 -4 dniach choroby. Rozpoznawanie !Jednoznaczne rozpoznanie w ś cieklizny mo ż e […]

7

FACTSHEET_Rabies_PL

[…] sza łu, strachliwo ść , ś wiat łowstr ę t), jak równie ż niezborno ść i pora ż enia niechybnie prowadz ą ce do ś pi ą czki i ś mierci wskutek zatrzymania oddechu. !Koty cz ę sto padaj ą po 3 -4 dniach choroby. Rozpoznawanie !Jednoznaczne rozpoznanie w ś cieklizny mo ż e […]

8

FACTSHEET_Mycobacteria_2016_IT

Micobatteriosi nel gatto 1Cosa sono le infezioni micobatteriche del gatto? !Le infezioni da Mycobacterium spp. nei gatti possono essere suddivise in tre gruppi principali: gruppo del complesso tubercolosi (TB complex), sindrome della lebbra felina (FLS) e mycobatteri non tubercolari o atipici (NTM). oIl TB complex comprende M. tuberculosis (raro nei gatti), M. bovis e […]

9

GUIDELINE for Encephalitozoon cuniculi in cats

Encephalitozoon (E.) cuniculi is a common obligate intracellular microsporidian parasite of rabbits (Oryctolagus cuniculus), which is increasingly recognised as a pathogen of cats and other mammalian species. Objectives: to review the literature on E. cuniculi in cats and provide recommendations for feline clinical conditions in which E.

10

Board members

“We are all greatly saddened at the untimely passing of our dear friend and colleague Michael Day. We treasure his input in advancing the global vaccination guidelines in pets and his gracious input in our guidelines on adverse reactions to vaccination, which have been dedicated to his memory.