Fact sheets

Fact sheets are two-page abstracts highlighting the main data contained in the ABCD guidelines.They are intended for use by veterinary practitioners for quick and easy reference during vaccination consultations or telephone queries. Each fact sheet (one per pathogen) has two pages and is illustrated to help the veterinarian explain to the cat owner the main points regarding disease prevention and management.

 

 

 

 

Felin panleukopeni

Hvad er felin panleukopeni?

Felin panleukopeni parvovirus (FPV) inficerer såvel alle kattedyr som vaskebjørne,
mink og ræve.

 
 
 
 
  

Rabies hos katte

Hvad er rabies?

Rabiesvirus tilhører, sammen med de europæiske flagermus-lyssavira type 1 og 2, genus Lyssavirus, familien Rhabdoviridae

 

 

 
 
 

 

 

Fugleinfluenza hos katteHvad er fugleinfluenza?

Fugleinfluenza er en sygdom hos fugle forårsaget af influenzavirus type A. 
Subtypen H5N1 af fugleinfluenza forekommer primært hos fugle, og infektionen varierer fra mild sygdom
med lav eller ingen dødelighed til en hurtigt spredende epidemi med høj dødelighed (højpatogen aviær influenza,
HPAI) afhængigt af virusstammen, værtsfaktorer og stressfaktorer i miljøet.

 
 

 

 

Felin immundefekt virusinfektion

Hvad er felin immundefekt virus?

Felin immundefekt virus (FIV) blev første gang isoleret i 1986 og er et retrovirus i nær familie med HIV.
De fleste kattedyr er modtagelige for FIV, men mennesker er ikke

 
 

 

 

 

Felin infektiøs peritonitis

Felin infektiøs peritonitis (FIP) er forårsaget af et felint coronavirus (FCoV). 
FCoV-infektion er allestedsnærværende og specielt almindelig i miljøer med stor tæthed af katte.

 

 

 
 

 

 

 

Felin leukæmivirusinfektionHvad er felin leukæmivirus?

Felin leukæmi skyldes et retrovirus (FeLV), som kan forårsage undertrykkelse af immunsystemet, anæmi og/eller lymfomer

 

 

 
 
 

 

 

Infektion i de øvre luftveje med felin herpesvirus

Hvad er infektion i de øvre luftveje med felin herpesvirus?

Det er forårsaget af felin herpesvirus (FHV), som forekommer globalt, også hos ikke-domesticerede kattedyr. 
FHV forekommer ofte sammen med felin calicivirus og bakterier

 
 
 
 

 

Chlamydophila felis-infektion

Hvad er Chlamydophila felis?

Chlamydophila felis (Cf) er en gram-negativ bakterie. 
Dens primære angrebspunkt er konjunktiva og infektionen er oftest forbundet med konjunktivitis.

 

 

 
 

 

 

Infektion i de øvre luftveje med felin calicivirus

Hvad er infektion i de øvre luftveje med felin calicivirus?

Det er forårsaget af feline calicivira (FCV), som er meget smitsomme øvre luftvejspatogener. 
De er vidt udbredte blandt kattedyr med den højeste prævalens blandt store grupper af samboende katte

 

 

 
 
 

 

Bordetella bronchiseptica-infektionHvad er Bordetella bronchiseptica?

Bordetella bronchiseptica (Bb) er en gram-negativ bakterie, som koloniserer luftvejene hos pattedyr.

 

 

 

 
 

Back to Top