Fact sheets

Fact sheets are two-page abstracts highlighting the main data contained in the ABCD guidelines.They are intended for use by veterinary practitioners for quick and easy reference during vaccination consultations or telephone queries. Each fact sheet (one per pathogen) has two pages and is illustrated to help the veterinarian explain to the cat owner the main points regarding disease prevention and management.

 

 

Co je kočičí panleukopenieCo je kočičí panleukopenie?

Kočičím parvovirem způsobujícím panleukopenii (FPV) se mohou nakazit všechny kočkovité šelmy stejně jako mývalové, norci a lišky.

 

 

 

 

Vzteklina u kočekCo je vzteklina?


Virus vztekliny spolu s Evropskými netopýřími viry 1 a 2 patří do rodu Lyssavirus, čeledi Rhabdoviridae.

 

 

 

 

 

Ptačí chřipka u koček 3

Co je ptačí chřipka?

Ptačí chřipka je ptačí nemoc, kterou způsobuje chřipkový virus typu A.

 

 

 

 

 

selhání imunity 4

Co je kočičí selhání imunity?

Kočičí virus selhání imunity (FIV), který byl poprvé izolován v roce 1986, je retrovirus blízce příbuzný s virem HIV. Většina kočkovitých šelem je k FIV snadno náchylná, lidé však nikoli.

 

 

 

 

 

infekční peritonitida 5Co je infekční peritonitida koček?

Infekčníperitonitidakoček(FIP)jezpůsobenakočičímkoronavirem(FCoV).

MožnostnákazyFCoVjevšudypřítomnáanákazajeběžnázejménav prostředích s vysokou koncentrací koček.

 

 

 

 

Co je kočičí leukémie 6

 Co je kočičí leukémie?

It is caused by feline leukemia virus (FeLV), a retrovirus, which may induce depression of the immune system, anaemia and/or lymphoma.

 

 

 

 

 

Infekce horních cest dýchacích způsobená kočičím herpesvirem 7

Způsobuje ji kočičí herpesvirus (FHV), který je rozšířen po celém světě, a to i u nedomestikovaných kočkovitých šelem.

 

 

 

 

Kočičí chlamydiová infekce 10

Co je Chlamydophila felis?

Chlamydophila felis (Cf) je gramnegativní bakterie. Jejím primárním cílem je spojivka a infekce je většinou provázena zánětem

spojivek.

 

 

 

 

 

Infekce horních cest dýchacích způsobená kočičím kalicivirem 11

Je způsobená kočičími kaliciviry (FCV), vysoce nakažlivými patogeny horních cest dýchacích, může se rozšířit mezi kočkovité šelmy, kdy nejvíce převažuje ve velkých skupinách společně žijících koček.

 

 

 

 

Infekce Bordetella bronchiseptica 12

Co je Bordetella bronchiseptica?

Bordetella bronchiseptica (Bb) je gramnegativní bakterie, která kolonizuje dýchací trakt savců.
Jde o primární patogen domácích koček, zvláště pak v prostředí větších populací zvířat, jako jsou útulky a domácnosti s více kočkami

 

 

Back to Top