Fact sheets

Fact sheets are two-page abstracts highlighting the main data contained in the ABCD guidelines.They are intended for use by veterinary practitioners for quick and easy reference during vaccination consultations or telephone queries. Each fact sheet (one per pathogen) has two pages and is illustrated to help the veterinarian explain to the cat owner the main points regarding disease prevention and management.

 

 

 

 

SE_R_Rabies_hos_katter

 Vad är rabies?

Rabiesvirus, tillsammans med fladdermusvirus (EBLV-1 och EBLV-2), hör till genus Lyssavirus i familjen Rhabdoviridae.

 

 

 

 

 

SE_H5N1_Fagelinfluensa_hos_katt

Vad är fågelinfluensa?

Fågelinfluensa är en sjukdom som drabbar fåglar och orsakas av ett influensavirus typ A

 

 

 

 

 

SE_FPV_Felin_panleukopeni_kattpest

Vad är felin panleukopeni?

Felint panleukopenivirus(FPV) är ett parvovirus som infekterar alla kattdjur samt tvättbjörnar, minkar och rävar

 

 

 

 

 

SE_FIV_Felin_immunbristsyndrom

Vad är felint immunbristsyndrom?

Felint immunosuppressivt virus (FIV) isolerades första gången 1986 och är ett retrovirus som är nära besläktat med HIV. De flesta kattdjur är mottagliga för FIV, men inte människor

 

 

 

 

 

 

SE_FHV_Felin_herpesvirusinfektion_kattsnuva

Vad är felin herpesvirusinfektion?

Infektionen orsakas av felint herpesvirus (FHV) som finns över hela världen, även hos vilda kattdjur

 

 

 

 

 

SE_CF_Chlamydophila felis_hos_katt

Vad är Chlamydophila felis?

Chlamydophila felis (Cf) är en gramnegativ bakterie.
Den drabbar främst konjunktiva och infektionen associeras framförallt med konjunktivit.

 

 

 

 

 

SE_FeLV_Felin_leukemi_kattleukos

Vad är felin leukemi?

Felin leukemi eller kattleukos orsakas av kattens leukemivirus (FeLV),
ett retrovirus som kan ge upphov till försvagat immunförsvar, anemi och/eller lymfom

 

 

 

 

 

SE_FIP_Felin_infektios_peritonit

Vad är felin infektiös peritonit?

Felininfektiösperitonit(FIP)orsakasavkattenscoronavirus(FCoV).
Kattenscoronavirusärubikvitärochsärskiltvanligtimiljöerdärdetfinnsmånga katter.

 

 

 

 

 

 

 

SE_CF_Chlamydophila felis_hos_katt

Vad är felin calicivirusinfektion?

Orsakas av felint calicivirus (FCV), mycket smittsamma patogener i de övre andningsvägarna, mycket vanliga bland kattdjur, högst prevalens i stora grupper av katter som hålls tillsammans

 

 

 

 

 

SE_BB_Bordetella_bronchiseptica_hos_katt

Vad är Bordetella bronchiseptica? 

Bordetella bronchiseptica (Bb) är en gramnegativ bakterie som koloniserar i andningsvägarna hos däggdjur.

Back to Top